Nieuws

Onthulling beeldengroep in Park Allemansgeest Voorschoten

Tijdens archeologisch onderzoek is in de woonwijk Park Allemansgeest een veenpad uit de bronstijd (±1000 v.Chr.) gevonden.

Het veenpad is in het stedenbouwkundig plan van de nieuwe woonwijk ingepast.Het pad (ook wel knuppelpad genoemd) loopt als een breuklijn door de woonwijk en is bij de inrichting van het openbaar gebied goed zichtbaar gemaakt door middel van een andere kleur (rood) bestrating. Ter plaatse van de tuinen van de woningen is het veenpad gemarkeerd door erfafscheidingen van takkenstructuur. Het veenpad verdwijnt in de centrale vijver van Park Allemensgeest en wordt dan verbeeld door een lichtspoor (reflector op paaltjes). Aan de overkant van de centrale vijver loopt het veenpad uit het water tot richting de Vliet. Op deze centrale plek is op 10 januari 2012 een bijzonder kunstwerk geplaatst.

Het kunstwerk is ontworpen en gemaakt door Frans & Truus van der Veld uit Lisse. Het beeld (180x250cm) verbeeldt drie mannen en een vrouw, die een boomstamkano dragen. Ze zijn op weg door het moeras om de kano, of de inhoud ervan, in het moeras af te zinken of in de kreek (Vliet) af te laten drijven. Ze lopen op een takachtige structuur: het veenpad.

Onthulling beeld Park Allemansgeest